Урьдчилсан мэдээ > Улиралын төлөв

Улиралын төлөв

Шинэчлэгдсэн: 2023-05-28 03:46:30

2023 оны 6 – 8 дугаар сарын цаг агаарын мэдээ

Зургадугаар сард. Агаарын температур VI сард аймгийн ихэнх хэсгээр 6...12°C, зарим хэсгээр 12...18°C дулаан байдаг ба тус сарын дундаж агаарын температур ОЖД-ийн орчим байх төлөвтэй.

Сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД-аар 30 – 40 мм хур тунадас ордог ба тус сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД-аас бага орох төлөвтэй.

Долдугаар сард. Сарын дундаж агаарын температур ОЖД-аар нийт нутгаар 8...14°С дулаан байдаг ба тус сарын агаарын температур нийт нутгаар ОЖД-аас дулаан байх төлөвтэй.

Сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД-аар 30 – 70 мм бороо ордог ба тус сарын нийлбэр хур тунадас нийт нутгаар ОЖД-аас бага орох төлөвтэй.

Наймдугаар сард. Сарын дундаж агаарын температур ОЖД-аар нийт нутгаар +8…+12°C дулаан байдаг ба тус сарын агаарын температур нийт нутгаар ОЖД-аас дулаан байх төлөвтэй.

Сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД-аар 30–60 мм ордог ба тус сарын нийлбэр хур тунадас нийт нутгаар ОЖД-аас бага орох төлөвтэй.