Орчны шинжилгээний мэдээ > Хөрсний чанар

Хөрсний чанарын сорьц авсан цэгүүд (3)

Үйлчилгээний төв (Баян-Өлгий - Өлгий хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 15.2 1.0 3.3 119.7 24.0 209.6 181.2 0.0
2014 22.5 0.0 2.8 121.6 24.2 20.1 223.6 0.0
2016 49.2 0.1 0.0 151.4 27.1 11.9 276.9 2.6
Цэмбэний үйлдвэр (Баян-Өлгий - Өлгий хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 16.0 0.0 10.6 23.9 25.5 234.1 217.4 0.0
2014 358.2 0.0 0.7 158.2 25.0 35.1 185.3 0.0
2016 15.9 0.1 5.9 142.7 25.4 38.4 301.9 0.0
Дулааны цахилгаан станц (Баян-Өлгий - Өлгий хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 25.2 0.3 0.0 96.1 23.3 305.8 162.0 0.0
2014 60.7 0.5 0.0 159.3 22.3 47.5 232.9 0.0
2016 16.3 0.0 0.0 254.1 24.7 29.2 302.9 0.0