Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Баян-Өлгий - Өлгий хот (Станц: Өлгий)

Даваа

2023-01-30
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2023-01-31
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2023-02-01
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2023-02-02
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2023-02-03
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Баян-Өлгий - Ногооннуур сум (Станц: Ногооннуур)

Даваа

2023-01-30
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2023-01-31
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2023-02-01
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2023-02-02
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2023-02-03
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Баян-Өлгий - Баяннуур сум (Станц: Баяннуур)

Даваа

2023-01-30
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2023-01-31
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2023-02-01
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2023-02-02
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2023-02-03
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Баян-Өлгий - Алтай сум (Станц: Ялалт)

Даваа

2023-01-30
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2023-01-31
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2023-02-01
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2023-02-02
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2023-02-03
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баян-Өлгий - Дэлүүн сум (Станц: Дэлүүн)

Даваа

2023-01-30
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2023-01-31
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2023-02-01
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2023-02-02
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2023-02-03
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баян-Өлгий - Булган сум (Станц: Дөчинжил)

Даваа

2023-01-30
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2023-01-31
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2023-02-01
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2023-02-02
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2023-02-03
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баян-Өлгий - Буянт сум (Харуул: Буянт)

Даваа

2023-01-30
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2023-01-31
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2023-02-01
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2023-02-02
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2023-02-03
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баян-Өлгий - Сагсай сум (Харуул: Сагсай)

Даваа

2023-01-30
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2023-01-31
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2023-02-01
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2023-02-02
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2023-02-03
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Баян-Өлгий - Толбо сум (Харуул: Толбо)

Даваа

2023-01-30
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2023-01-31
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2023-02-01
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2023-02-02
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2023-02-03
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
2м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баян-Өлгий - Улаанхус сум (Харуул: Улаанхус)

Даваа

2023-01-30
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2023-01-31
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2023-02-01
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2023-02-02
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2023-02-03
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Баян-Өлгий - Цэнгэл сум (Харуул: Цэнгэл)

Даваа

2023-01-30
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2023-01-31
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2023-02-01
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2023-02-02
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2023-02-03
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Баян-Өлгий - Сагсай сум (Харуул: Даян)

Даваа

2023-01-30
Шөнө
-33 -27
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2023-01-31
Шөнө
-35 -31
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2023-02-01
Шөнө
-34 -29
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2023-02-02
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2023-02-03
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах