Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Баян-Өлгий - Өлгий хот (Станц: Өлгий)

Мягмар

2024-03-05
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Лхагва

2024-03-06
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2024-03-07
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2024-03-08
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Бямба

2024-03-09
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
хасах

Баян-Өлгий - Ногооннуур сум (Станц: Ногооннуур)

Мягмар

2024-03-05
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2024-03-06
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2024-03-07
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2024-03-08
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2024-03-09
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Баян-Өлгий - Баяннуур сум (Станц: Баяннуур)

Мягмар

2024-03-05
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2024-03-06
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
2м/с

Пүрэв

2024-03-07
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2024-03-08
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2024-03-09
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Баян-Өлгий - Алтай сум (Станц: Ялалт)

Мягмар

2024-03-05
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2024-03-06
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2024-03-07
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2024-03-08
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2024-03-09
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Баян-Өлгий - Дэлүүн сум (Станц: Дэлүүн)

Мягмар

2024-03-05
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2024-03-06
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2024-03-07
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2024-03-08
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2024-03-09
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Баян-Өлгий - Булган сум (Станц: Дөчинжил)

Мягмар

2024-03-05
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2024-03-06
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2024-03-07
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2024-03-08
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2024-03-09
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Баян-Өлгий - Буянт сум (Харуул: Буянт)

Мягмар

2024-03-05
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2024-03-06
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2024-03-07
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2024-03-08
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2024-03-09
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Баян-Өлгий - Сагсай сум (Харуул: Сагсай)

Мягмар

2024-03-05
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2024-03-06
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
2м/с

Пүрэв

2024-03-07
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2024-03-08
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2024-03-09
Шөнө
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Баян-Өлгий - Толбо сум (Харуул: Толбо)

Мягмар

2024-03-05
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2024-03-06
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2024-03-07
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2024-03-08
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2024-03-09
Шөнө
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Баян-Өлгий - Улаанхус сум (Харуул: Улаанхус)

Мягмар

2024-03-05
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2024-03-06
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
2м/с

Пүрэв

2024-03-07
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2024-03-08
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2024-03-09
Шөнө
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Баян-Өлгий - Цэнгэл сум (Харуул: Цэнгэл)

Мягмар

2024-03-05
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2024-03-06
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Пүрэв

2024-03-07
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2024-03-08
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2024-03-09
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Баян-Өлгий - Сагсай сум (Харуул: Даян)

Мягмар

2024-03-05
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2024-03-06
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2024-03-07
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2024-03-08
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2024-03-09
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах