Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Баян-Өлгий - Өлгий хот (Станц: Өлгий)

Мягмар

2023-05-30
Шөнө
2 35
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
10м/с

Лхагва

2023-05-31
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с

Пүрэв

2023-06-01
Шөнө
3 37
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Баасан

2023-06-02
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2023-06-03
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Баян-Өлгий - Ногооннуур сум (Станц: Ногооннуур)

Мягмар

2023-05-30
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Лхагва

2023-05-31
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с

Пүрэв

2023-06-01
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Баасан

2023-06-02
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2023-06-03
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баян-Өлгий - Баяннуур сум (Станц: Баяннуур)

Мягмар

2023-05-30
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Лхагва

2023-05-31
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2023-06-01
Шөнө
6 42
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Баасан

2023-06-02
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2023-06-03
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баян-Өлгий - Алтай сум (Станц: Ялалт)

Мягмар

2023-05-30
Шөнө
-1 30
O
CF
Бага зэргийн бороо
4м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Лхагва

2023-05-31
Шөнө
-1 30
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с

Пүрэв

2023-06-01
Шөнө
0 32
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с

Баасан

2023-06-02
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2023-06-03
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баян-Өлгий - Дэлүүн сум (Станц: Дэлүүн)

Мягмар

2023-05-30
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Лхагва

2023-05-31
Шөнө
2 35
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с

Пүрэв

2023-06-01
Шөнө
3 37
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Баасан

2023-06-02
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с

Бямба

2023-06-03
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баян-Өлгий - Булган сум (Станц: Дөчинжил)

Мягмар

2023-05-30
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлэрхэг
4м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Лхагва

2023-05-31
Шөнө
4 39
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с

Пүрэв

2023-06-01
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Баасан

2023-06-02
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2023-06-03
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баян-Өлгий - Буянт сум (Харуул: Буянт)

Мягмар

2023-05-30
Шөнө
0 32
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Лхагва

2023-05-31
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с

Пүрэв

2023-06-01
Шөнө
1 33
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Баасан

2023-06-02
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2023-06-03
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баян-Өлгий - Сагсай сум (Харуул: Сагсай)

Мягмар

2023-05-30
Шөнө
1 33
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Лхагва

2023-05-31
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2023-06-01
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Баасан

2023-06-02
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2023-06-03
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баян-Өлгий - Толбо сум (Харуул: Толбо)

Мягмар

2023-05-30
Шөнө
-1 30
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Лхагва

2023-05-31
Шөнө
-1 30
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2023-06-01
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с

Баасан

2023-06-02
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2023-06-03
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баян-Өлгий - Улаанхус сум (Харуул: Улаанхус)

Мягмар

2023-05-30
Шөнө
1 33
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Лхагва

2023-05-31
Шөнө
1 33
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с

Пүрэв

2023-06-01
Шөнө
2 35
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Баасан

2023-06-02
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2023-06-03
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баян-Өлгий - Цэнгэл сум (Харуул: Цэнгэл)

Мягмар

2023-05-30
Шөнө
1 33
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с

Лхагва

2023-05-31
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с

Пүрэв

2023-06-01
Шөнө
2 35
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Баасан

2023-06-02
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2023-06-03
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баян-Өлгий - Сагсай сум (Харуул: Даян)

Мягмар

2023-05-30
Шөнө
-4 24
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Лхагва

2023-05-31
Шөнө
-4 24
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с

Пүрэв

2023-06-01
Шөнө
-3 26
O
CF
Бага зэргийн бороо
3м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Баасан

2023-06-02
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2023-06-03
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах