Орчны шинжилгээний мэдээ > Гадаргын усны чанар

Баян Өлгий аймгийн гадаргын болон хаягдал усны чанарын 2022 оны 11 дүгээр сарын тойм

Шинэчлэгдсэн: 2023-01-28 07:05:09

Баян Өлгий аймгийн 2022 оны 11 дүгээр сарын гадаргын

усны чанарын тойм

1.         Гадаргын усны чанар

Баян Өлгий аймгийн Ховд,Булган голын дагуух усны чанарын хяналт шинжилгээнийцэгүүдэд хөтөлбөрийн дагуу Ховд-Өлгийдээд, Ховд-Өлгий доод, Ховд-Баяннуур, Булган-Булган хөтөл цэгүүдээс 2022 оны 11 дүгээр сарын 02-16ны өдрүүдэд дээж авч химийн найрлага,  чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо.

4 цэгийн усны цахилгаан дамжуулах чанарын сарын өөрчөлтийг 2021оны 1-12, 2022 оны 1-11 дүгээр сарын байдлаар Зураг 1-т харууллаа.

Зураг1.Ховд,Булган голын дагуух цэгүүдийн усны цахилгаан дамжуулах чанар

 

2022 оны 11 дүгээр сард Өлгий хотоос дээших Ховд-Өлгий дээд цэгт усны цахилгаан дамжуулах чанар /ЦДЧ/ 190.9мкСи/см, Өлгий хотоос дооших Ховд-Өлгий доод 191.4мкСи/см, Ховд-Баяннуур голын усны цахилгаан дамжуулах чанар /ЦДЧ/ 183.1мкСи/см, Булган голын усны цахилгаан дамжуулах чанар /ЦДЧ/ 169.1мкСи/смбайна.

Хүснэгт1.Усны гол ионуудын агууламж

Харуул

Хатуу

лаг, мг-экв/л

Ca, мг/л

Mg, мг/л

K+Na, мг/л

SO4, мг/л

Cl, мг/л

HCO3, мг/л

Эрдэсжилт, мг/л

Ховд- Өлгий дээд

1.4

16.8

6.8

24.0

11.1

4.6

122.0

185.3

Ховд- Өлгий доод

1.4

17.6

6.3

21.5

9.9

3.9

118.3

177.6

Ховд-Баяннуур

1.28

16.8

5.4

19.3

9.0

7.1

101.3

158.9

Булган-Булган

1.16

16.0

4.4

15.8

9.8

3.19

91.5

140.7

MNS4586:98

 

 

 

 

100

300

 

 

Ховд голын дагуух дээд,доод,Баяннуур хяналт шинжилгээний цэг, Булган голын дагуух Булган хяналт шинжилгээний цэгүүдэд ерөнхий хатуулагийг А.Е.Посоховын ангиллаар авч үзэхэд 1.16-1.4 мг-экв/л байгаа нь “Маш зөөлөн ус” ангилалд орж байна.

                          Хүснэгт 2.Усны биогенийн нэгдлүүдийн агууламж

Харуул

Ph

УХ, мг/л

БХХ5,

мг/л

ПИЧ

мг/л

NH4,

мг/л

NOз,

мг/л

NO2,

мг/л

Р,

мг/л

Ховд- Өлгийдээд

7.18

10.24

1.6

0.96

0.03

0.19

0.002

0.004

Ховд- Өлгийдоод

7.15

10.08

1.6

0.96

0.06

0.23

0.002

0.006

Ховд-Баяннуур

7.01

 

 

0.64

0.01

0.17

0.002

0.002

Булган-Булган

6.49

 

 

1.3

0.01

0.27

0.002

0.004

MNS4586:98

 

 4.00<

 3.0

 

0.50

9.00

0.020

0.100

Тайлбар:УХ-Ууссан хүчилтөрөгч;Бхх5-Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч

 

Ховд-Өлгий дээд, Ховд-Өлгий доод,Ховд-Баяннуур, Булган-Булган  цэгүүдээс биогенийн нэгдлүүд Монгол улсын гадаргын усны стандарт MNS4586:98 дахь хүлцэх агууламж давсан тохиолдол гараагүй.

Зураг2.Усны биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийн агууламж

 

Зураг3.Усны Аммоний агууламж/NH4/

2. Өлгий хотын хаягдал бохир yc цэвэрлэх байгууламжын усны хяналт шинжилгээ

2022 оны 11дүгээр 10-ний өдөр Баян Өлгий аймагийн хаягдал yc цэвэрлэх СУАТ цэвэрлэх байгууламж /ЦБ/-ийн хаягдал бохир yc орж байгаа болон цэвэршүүлээд гаргаж байгаа цэгүүдээс нийт 2 сорьц авч хийсэн шинжилгээний дүнг MNS4953:2015 “Хаягдал ус”-ны стандартад заагдсан хүрээлэн буй орчинд нийлүүлж болох хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ /ЗДХ/- тэй харьцуулан Хүснэгт 3-т үзүүллээ.

Хүснэгт 3.Өлгий хотынхаягдалбохирycцэвэрлэхбайгууламжийн биогенийнагууламж

Хаягдалбохир yc цэвэрлзх байгууламж

Copьu авсан цэг

 

pH

 

Ж/б, мг/л

 

БХХ5,

мгlл

 

ПИЧ,

мг/л

 

NH4,

мг/л

 

NO2,

мг/л

 

NO3,

мг/л

 

Цэвэр шит,%

СУАТ ЦБ

Гарах

7.23

92

124

24

14.4

0.16

0.13

26.2%

 

Орох

8.00

136

168

 

 

 

 

MNS 4943:2015

 

6-9

30.0

20.0

20.0

15.00

 

Шинжилгээний дүнгээс үзэхэд цэвэрлэх байгууламжуудаас гарч байгаа yc 26.2%-ийн цэвэршилттэй байсан.

СУАТ цэвэрлэх байгууламжийн цэвэршүүлэх чадвар, жинлэгдэх бодисын сарын өөрчлөлтийг 2021 оны 5-11, 2022 оны 3-11 дүгээр сарын байдлаар зураг 4-5-p зурагт харууллаа.

Зураг 4. СУАТ цэвэрлэх байгууламжийн цэвэршүүлэх чадвар

Зураг 4. СУАТ цэвэрлэх байгууламжийн жинлэгдэх бодис

Дүгнэлт:

Ховд,Булган голын усанд 2022 оны 11 дүгээр сард хийсэн хяналт-шинжилгээний дүнгээс үзэхэд Ховд голын усны цахилгаан дамжуулах чанар183.1-191.4 мкСи/см-т хэлбэлзэж , Булган голын усны цахилгаан дамжуулах чанар 169.1 мкСи/см байна.

Ховд голын ууссан хучилтөрөгчийн горим Өлгий хотоос дээш болон дооших цэгүүдэд Монгол улсын гадаргын усны стандарт MNS4586:98 дахь хүлцэх агууламжаас даваагүй голууд бохирдолгүй, цэвэр байсан байна.

Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын “Суат” ХХК-ны Цэвэрлэх байгууламжийн орох, гарах цэгийн хаягдал усны шинжилгээний дүнгээс үзэхэд  Өлгий сумын  Суат” ХХК–ны цэвэрлэх байгууламжийн бохир ус нь   MNS4943:2015 стандарт дах зөвшөөрөгдөх дээд агууламжтай харьцуулахад жинлэгдэх  бодис 3.1 дахин,   перманганатын исэлдэх чанар 1.2 дахин тус тус давсан үзүүлэлттэй байна.

Хаягдал yc цэвэршүүлэх байгууламж болох СУАТ ХХК нь 26.2%-тайгаар цэвэршүүлсэн усыг хөрсөнд шингээж механик аргаар цэвэршүүлж байна.

 

БАЯН- ӨЛГИЙ АЙМГИЙН УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

 

 

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
Баян Өлгий аймгийн гадаргын усны чанарын 2023 оны 01 дүгээр сарын тойм 2023-01-26 1970-01-01 4
Баян Өлгий аймгийн гадаргын усны чанарын 2022 оны 12 дугаар сарын тойм 2023-01-02 1970-01-01 14
Баян Өлгий аймгийн гадаргын болон хаягдал усны чанарын 2022 оны 10 дугаар сарын тойм 2022-10-31 1970-01-01 142
Баян Өлгий аймгийн гадаргын болон хаягдал усны чанарын 2022 оны 9 дүгээр сарын тойм 2022-10-04 1970-01-01 158
Баян Өлгий аймгийн гадаргын болон хаягдал усны чанарын 2022 оны 8 дугаар сарын тойм 2022-09-02 1970-01-01 172
Баян Өлгий аймгийн гадаргын болон хаягдал усны чанарын 2022 оны 7 дугаар сарын тойм 2022-07-26 1970-01-01 221
Баян Өлгий аймгийн гадаргын болон хаягдал усны чанарын 2022 оны 6 дугаар сарын тойм 2022-07-08 1970-01-01 220
Баян Өлгий аймгийн гадаргын болон хаягдал усны чанарын 2022 оны 5 дугаар сарын тойм 2022-06-09 1970-01-01 179
Баян Өлгий аймгийн гадаргын болон хаягдал усны чанарын 2022 оны 4 дүгээр сарын тойм 2022-04-27 1970-01-01 167
Баян Өлгий аймгийн гадаргын болон хаягдал усны чанарын 2022 оны 3 дугаар сарын тойм 2022-04-04 1970-01-01 128
Баян-Өлгий аймгийн гадаргын усны чанарын 2022 оны 2 дугаар сарын тойм 2022-03-09 1970-01-01 169
Баян-Өлгий аймгийн гадаргын усны чанарын 2022 оны 1 дүгээр сарын тойм 2022-02-07 1970-01-01 180
Баян-Өлгий аймгийн гадаргын усны чанарын 2021 оны 12 дугаар сарын тойм 2022-01-07 1970-01-01 208
Баян-Өлгий аймгийн гадаргын болон бохир усны чанарын 2021 оны 11 дүгээр сарын тойм 2021-12-08 1970-01-01 222
Баян-Өлгий аймгийн гадаргын болон бохир усны чанарын 2021 оны 10 дугаар сарын тойм 2021-11-03 1970-01-01 209
Баян-Өлгий аймгийн гадаргын болон бохир усны чанарын 2021 оны 9 дүгээр сарын тойм 2021-10-04 1970-01-01 212
Баян-Өлгий аймгийн гадаргын болон бохир усны чанарын 2021 оны 8 дугаар сарын тойм 2021-09-09 1970-01-01 35
Баян-Өлгий аймгийн гадаргын болон бохир усны чанарын 2021 оны 6 дугаар сарын тойм 2021-08-05 1970-01-01 631
Баян-Өлгий аймгийн гадаргын болон бохир усны чанарын 2021 оны 7 дугаар сарын тойм 2021-08-05 1970-01-01 37
Баян-Өлгий аймгийн гадаргын болон бохир усны чанарын 2021 оны 5 дугаар сарын тойм 2021-06-10 1970-01-01 746
Баян-Өлгий аймгийн гадаргын усны болон бохир усны чанарын 2021 оны 04 дүгээр сарын тойм 2021-05-07 1970-01-01 532